درخواست نمایندگی اشخاص حقیقی

فرم متقاضی نمایندگی خدمات پس از فروش (اشخاص حقیقی)

اينجانب با اطلاع كامل از اين موضوع كه تكميل فرم درخواست احداث نمایندگی خدمات پس از فروش، تشكيل پرونده،  ارائه اسناد، بازديد كارشناس شركت از محل مورد درخواست و ساير مراحل پرونده، در هر مرحله و مقام، پيش از صدور موافقتنامه كتبي كميسيون اعطاء نمایندگی، به منزله قبول شرايط يا اعطاء نمایندگی تعميرگاه از سوي شركت داده ورزی لیماهمراه(لیماسرویس) نمي باشد، نسبت به تكميل فرم درخواست اقدام نموده و كليه مدارك لازم را ارائه خواهم نمود. 

 

به نكات زير توجه فرماييد:

1- خواهشمند است از انجام هر گونه معامله، ايجاد تغييرات، و يا قبول تعهدات به اعتبار موافقت احتمالي با درخواست و پيش داوري در خصوص نظر كميسيون اعطاء نمایندگی خودداري نمائيد. شركت در اينگونه موارد هيچگونه مسئوليتي را به عهده نخواهد داشت. 

2- موافقت كميسيون بر اساس موقعيت مكاني و نقشه ارائه شده در مرحله تشكيل پرونده و تعهد متقاضي در معرفي ملك صورت مي پذيرد. لذا ايجاد هر گونه تغييرات اعم از تغيير ملك يا شكل زمين و همچنين معرفي ملك شخصي به شرح مندرج در اين تقاضانامه، موجب لغو نمایندگی اعطايي خواهد شد.

 

سوالی دارید؟ از ما بپرسید
×
گفتگو را شروع کنید
پشتیبان لیماسرویس

ما معمولا در کمتر از 5 دقیقه پاسخگو شما هستیم...